Om Børnehuset

I Børnehuset Tusindfryd er der vuggestue og børnehave.

Privat institution i Fasterholt

Børnehuset Tusindfryd er et privat pasningstilbud i Fasterholt med vuggestue og børnehave. 

Vi er en lille institution med engageret personale, glade børn og aktive forældre – vi er tæt på naturen og har ”højt til loftet”. 

I Børnehuset Tusindfryd prioriterer vi det enkelte barn. Det betyder, at vi respekterer og drager omsorg for barnets muligheder og positive udvikling. Vi styrker og støtter barnets selvfølelse og samhørighedsfølelse. 

Vi skaber tryghed og værdighed. De voksne ser og lytter til det enkelte barn. De er nærværende, viser empati og møder barnet der, hvor det er i sin udvikling – på det fysiske, det intellektuelle og det følelsesmæssige plan.

Seje forældre og lokal støtte

I den private institution har du som forælder større medbestemmelse end i et kommunalt tilbud. 

Derfor er Børnehuset Tusindfryd og FRISK kendetegnet ved stort forældreengagement, højt aktivitetsniveau og støtte fra lokalsamfundet. 

Ét hus giver sammenhold

Nøgleord for hele huset er

  • nærvær og kærlighed
  • struktur og genkendelighed
  • tillid

Det giver tryghed for børn, forældre og personale.

Stærk faglighed er vigtig

Vi arbejder med temaer, som udspringer af Herning Kommunes nye styrkede læreplaner.

Det fælles pædagogiske grundlag er det bærende i vores hverdag. Det er vores grundlæggende værdier, vores måde at tænke på, vores pædagogiske holdning og vores fundament for det sunde og rige børneliv.

Du kan læse hele vores pædagogiske grundlag her.

Se også evaluering af det pædagogiske grundlag.

Børnehave og vuggestue

Her har vi børnehave og vuggestue under samme tag. Børnene leger gerne sammen på tværs af de to stuer – de lærer af hinanden og tager hensyn til hinanden.

Godkendt i tilsyn

Som privatinstitution modtager vi jævnligt tilsyn af Herning Kommune for at kvalitetssikre vores pædagogiske arbejde med børnene.

Du kan læse den godkendte tilsynsrapport fra 2020 her.